Gabiony

Popis Rozmer oka zvarovanej siete – bloku môže byť 100 x 100 mm resp. 100 x 50 mm. Z hľadiska dizajnového pohľadu na gabion, kde dávame prednostne vyniknúť kamenivu pred drôtom, odporúčame používať okatosť 100 x 100 mm.


Pri používaní zváraných gabionov je nutné venovať pozornosť podkladu, na ktorý gabion kladieme. Pri nižšej stavbe stačí zarovnaná spevnená plocha hutnením, pri vyššej stavbe je nutné zabezpečiť betónový podklad a do vnútra gabionu dať každé 2 metre po výške spevňovaciu rúru priemeru 48 mm, zabetónovanú v podklade.

gab 1
Zvárané gabiony sa dodávajú v rozloženom stave ako jednotlivé bloky, ktoré sa spájajú priamo pri stavbe pomocouspojovacích špirál. Používajú sa tri dĺžky špirál: 0,6 m, 1,1 m a 1,6 m a pomocou nich sa zošijú jednotlivé bloky a priečky do uceleného celku. Je však nutné uvažovať s tým, že jednotlivými špirálami sa môžu naraz spájať napr. susedné dná a priečka, t.j. s jednou špirálou sa spája viac strán jednotlivých blokov či priečok.


Na zabezpečenie tvarovej stability jednotlivých gabionov sa používajú dištančné tiahlá. Používajú sa dva typy dištančných tiahiel – rohové dĺžky 0,5 m resp. priečne dĺžky 1,0 m. Dištančné tiahlá sa umiestňujú do vnútra po naplnení ½  (pri výške gabionu 0,5 m), resp. 1/3 (pri výške gabionu 1,0 m) gabionu kameňom, aby neprišlo k ich poškodeniu pri plnení.
gab 2

Plnenie gabionov kamenivom – ako kamenivo sa používa výplňový kameň, ktorý je dostatočne tvrdý a neštiepaný. Do pohľadovej strany sa používa lomový kameň, ktorého rozmery sú 1,5 až 3 krát väčšie ako rozmer oka siete. Plnenie prebieha tak, že sa najskôr ručne vyskladá časť pohľadovej strany, dosype sa kameň, ale už s frakciou 32-63mm 
a 63-125mm, doplnia sa dištančné tiahlá a pokračuje sa ručným vyskladaním pohľadovej strany ďalej. Je nutné zasýpať aj susedné gabiony naraz, aby sa zabránilo možným deformáciám. Pokiaľ ide viac gabionov na seba, je vhodné spodnú radu neprepĺňať, skôr naopak – nedopĺňať.Označenie: l x b x h            l – dĺžka gabionu

                                               b – šírka gabionu

                                               h – výška gabionu

gab 3


Najčastejšie používané typy gabionov:

1. – 1,0 x 0,5 x 0,5                                            5.– 1,5 x 1,0 x 0,5
2. – 1,0 x 1,0 x 0,5                                            6.– 2,0 x 0,5 x 0,5
3. – 1,0 x 1,0 x 1,0                                            7.– 2,0 x 1,0 x 0,5
4. – 1,5 x 0,5 x 0,5                                            8.– 3,0 x 1,0 x 0,5Postup pri objednávaní:

Pri zadávaní objednávky je nutné zašpecifikovať:

-       rozmer gabionu (l x b x h)

-       rozmer oka 100 x 100 resp. 100 x 50 mm

-       malý projekt resp. skica s kótami


Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.